Siejoe Daily
 

Nederland vooruit, niet achteruit. Doe mee. Stem VVD.

Het gaat weer goed met Nederland. Dankzij u en dankzij de VVD.

1. Vier jaar geleden beloofde de VVD u de economie weer gezond te maken.
De economie is weer gezond. Onze werkloosheid is de laagste van Europa; en onze economie groeit sneller dan die van de meeste andere Europese landen.

2. Vier jaar geleden beloofde de VVD u de schatkist op orde te brengen.
De schatkist is op orde. De tekorten van vier jaar geleden zijn weggewerkt; en de staatsschuld neemt niet langer toe.

3. Vier jaar geleden beloofde de VVD u het aantal uitkeringen te laten dalen.
Het aantal uitkeringen daalt. Minder mensen in de WW, minder mensen in de WAO en minder mensen in de bijstand.

4. Vier jaar geleden beloofde de VVD u de immigratie onder controle te brengen.
De immigratie is onder controle. Het aantal asielzoekers is flink afgenomen; en het aantal huwelijks- en gezinsmigranten is sterk gedaald.

De VVD wil voor de komende vier jaren:

1. De VVD kiest voor een stevige belastingverlaging.
Iedereen gaat in zijn portemonnee merken dat het weer goed gaat met Nederland.
– De VVD verlaagt alle belastingtarieven met drie procent. Een gemiddeld Nederlands gezin krijgt per jaar 1400 euro extra te besteden. Dat is meer dan 100 euro extra per maand.
– De VVD schaft de OZB voor huiseigenaren af. Dat is ook goed nieuws voor huurders, omdat de huren omlaag kunnen. De belasting op erfenissen wordt gehalveerd.

2. De VVD kiest voor een sterke economie.
Op de arbeidsmarkt hebben we iedereen hard nodig; en we laten niemand langs de kant staan. – De VVD maakt de kinderopvang voor werkende ouders gratis. Beide ouders kunnen zo veel makkelijker aan het werk. Werkende moeders zijn immers ook goede moeders.
– De VVD wil een sociale zekerheid die mensen van werk naar werk helpt. Jongeren onder de 27 zijn aan het werk of zitten op school; en niet in een uitkering. De maximale duur van de WW-uitkering wordt beperkt; maar gaat de eerste drie maanden omhoog.

3. De VVD kiest voor beter onderwijs.
Leerlingen krijgen daardoor veel meer kansen; en leraren kunnen carri?ɬ®re maken voor de klas.
– De VVD gaat goede leraren beter belonen. Carri?ɬ®re maak je voor de klas; niet door de schooladministratie erbij te doen.
– De VVD vindt dat je in het beroepsonderwijs weer gewoon een vak moet kunnen leren. Ondernemerschap op school wordt gestimuleerd; de band tussen school en leerling blijft ook na de schooltijd bestaan.

4. De VVD kiest voor meer veiligheid.
Gezagsdragers worden beter beschermd; en ouders gaan meebetalen als hun kinderen zich misdragen.
– De VVD zal geweld tegen gezagsdragers strenger bestraffen. Politieagenten of ambulanceverzorgers treden op namens ons allemaal. Zij moeten zich gesteund weten door de samenleving.
– De VVD wil dat ouders gaan meebetalen als hun kinderen vernielingen aanrichten. Ouders worden financieel mede-aansprakelijk. Papa en mama?¢‚Ǩ‚Ñ¢s portemonnee handhaaft mee.
– Er komt ?ɬ©?ɬ©n minister van Veiligheid. Daaronder vallen politie, inlichtingen, terrorisme, grensbewaking, crisisbeheersing, rampenbestrijding en Openbaar Ministerie.

Test zelf of jouw opvattingen overeenkomen met het VVD-verkiezingsprogramma, via deze link.

6 Comments

 1. Nisei
  21/11/2006

  Een score van 50% lijkt me geen reden VVD te gaan stemmen (ik had ook niet op meer gerekend).
  Vind je het trouwens echt nodig om je, verder zo leuke, blog te gebruiken in dienst van de alsmaar veramerikaniserende verkiezingscampagnes?

 2. siejoe
  21/11/2006

  Hum, Amerikaanse stemmers letten op koppies en welbespraaktheid… ik richt me meer op inhoudelijke standpunten… bijvoordbeeld die van Paul de Krom (krijgt mijn stem), ik quote van zijn weblog:

  Ik ben er heel trots op de afgelopen 3,5 jaar ?ɬ©?ɬ©n van uw vertegenwoordigers in de Tweede Kamer te zijn geweest. We hebben als VVD veel bereikt, maar de klus – mijn klus – is nog lang niet af. Nederland moet een bruisend land worden, waar volop ruimte is voor ondernemende mensen en bedrijven om zich te ontwikkelen. Met de luiken open naar Europa en de rest van de wereld. Dynamisch. Niet bang voor veranderingen. Met een sterke economie met voldoende banen die mensen in staat stellen volwaardig aan onze samenleving deel te nemen. Met een liberale overheid die het aandurft de samenleving, waaruit zij zelf voorkomt, het vertrouwen terug te geven. Het New York van Europa. Voor mij is dat ook een Nederland waarin goed wordt gezorgd voor mensen die niet mee k?ɬ?nnen. Waar van iedereen die dat wel kan wordt verwacht dat ook te doen, met rechten ?ɬ©n plichten. Waar een goede balans is tussen natuur en groen aan de ene, en bouwen, wonen en werken aan de andere kant. D?ɬ°t is het soort Nederland waar ik samen met u voor wil vechten. Het liberalisme is immers er bij uitstek voor mensen die iets willen. Die iets van hun leven willen maken. Het is mijn rotsvaste overtuiging dat we alleen met een liberaal Nederland kunnen w?ɬ?nnen!

  Met dat in het achterhoofd heb ik mij vanuit mijn portefeuilles energie, milieu en luchtvaart met hart en ziel gestort in de politieke strijd in de Kamer. Het licht moet blijven branden tegen een betaalbare prijs. Liefst zo schoon mogelijk. Ik heb mij met succes ingespannen om kernenergie en (schone) kolenenergie weer op de agenda te krijgen. Ik span mij in voor een goed milieubeleid. Maar dan wel zonder de loden last van regeltjes en vergunningen waardoor het draagvlak voor het milieubeleid ernstig is ondermijnd. Als groen liberaal ben ik voor realistisch beleid waar elke euro die wordt uitgegeven een zo hoog mogelijk rendement oplevert. Uit eigen ervaring in het bedrijfsleven weet ik hoe hard mensen moeten werken om hun centjes te verdienen. Dan moet Den Haag er ook voor zorgen dat zorgvuldig met dat geld wordt omgegaan. Daar is nog een wereld te winnen! Een sterke en nationale luchthaven Schiphol is voor ons land van groot belang. Ik wil dat graag zo houden.

  Er zijn nog veel meer zaken die ik met de VVD wil aanpakken. Als lid van uw team in Den Haag kunt u er op rekenen dat ik mij opnieuw met volle overtuiging zal inspannen voor de VVD en voor Nederland!

 3. Nisei
  23/11/2006

  Oh hihi, ik dacht even dat je een enorme reply had geschreven maar het is geplakt 🙂 Ik had m’n avond niet echt toen ik die reply stuurde dus het kwam nogal ongenuanceerd over.
  Mijn antwoord was slechts een opmerking over het feit dat je je blog (tijdelijk) voor de verkiezingscampagne gebruikte. De opmerking over het veramerikaniseren van de campagnes doel ik niet op de inhoud van jouw post maar op het feit dat de campagnes door de jaren heen steeds aggressiever zijn geworden en je op straat wordt doodgegooid met flyers, posters, mensen die je aanspreken enz. enz.

 4. siejoe
  23/11/2006

  Gheghe, daar ben ik het wel met je eens… overdadige media-aandacht leidt tot overdreven populair gedrag van politici… ware sales-people… beetje jammer

 5. FransOmatic
  23/11/2006

  Hhmm, een real life soap en al die politiek in de kranten, televisie, en radio….het is bijna hetzelfde. Beetje aan de kleur werken Siejoe….beetje rood links en rechts ? 😉
  Ik hoef zelf tegenwoordig al niets meer te schrijven over de escapades van politici, het is al een slapstick op zicht heden ten dagen meine damen und herren… Of ik iets tegen de politiek heb ? Neu, maar ietsje minder in de media mag wel. Laat het maar weer eens ergens over gaan, een goeie vuist op tafel…dat is weer eens nodig goeddoeme ! Tja, bij ons vroeger…..

 6. byebye
  24/11/2006

  Ondergetekende gaat ook proberen de rietmie te vullen, en hopelijk komt het ervan om het vanavond te doen.

Geef een reactie