Geen bord voor de kop

Wauwser! Ik stuurde al enkele malen een mail naar mijn gemeente over een wel heel onduidelijke situatie… de laatste keer op 28 september van dit jaar…

uilskuikensNogmaals uw aandacht voor het kruispunt Eftelingsestraat / Kegelaar. Dat verkeer vanuit de Eftelingsestraat ondanks de drempel voorrang heeft op verkeer uit de richting de Moer, is nogsteeds niet duidelijk.

Gisteren na een bijna-aanrijding een discussie gehad met een medeweggebruiker uit de richting De Moer. Hij verklaarde dat hij van mening was dat hij voorrang had op de Eftelingssestraat, doordat verkeer uit de Eftelingsestraat van een drempel afkomt. Ik wees hem op het feit dat de drempel niet op, maar voor de kruising lag.

Daarop wees hij op het voorrangsbord (met de punt naar beneden) waaruit zou blijken dat verkeer vanaf de Eftelingsestraat voorrang moet verlenen. We zijn gezamenlijk naar het bordje drempel gaan kijken.

We kwamen tot de voorlopige conclusie dat dit kruispunt niet duidelijk is in haar voorrangssituatie. We vermoeden dat het bord voor de drempel, vanuit de Eftelingsestraat gezien, een verkeerd verkeersbord is, dat het evenals aan de andere kant van de drempel een waarschuwingsbord (punt omhoog met zwart balk in het midden) moet zijn. De aanwezigheid van de drempel werkt bovendien erg verwarrend.

Om duidelijkheid te scheppen in deze situatie, leek ons voor de handliggend nog voor De Baan een waarschuwingsbord te plaatsen, waaruit blijkt dat je zowel De Baan als de Eftelingsestraat voorrang moet verlenen… dus iets als “pas op gelijkwaardige kruising” met een bordje eronder “twee keer”…

Sowieso willen we er gezamenlijk de aandacht op gaan vestigen, jaja verkeer verbroederd, en mensen stimuleren eventuele schades van aanrijdingen aan uw adres te zenden.

Wat schetst mijn verbazing… anderhalve maand later blijkt dat de mails gelezen zijn en er zelfs aKXie op wordt ondernomen!

Naar aanleiding van uw e-mail van 28 september 2007, waarin u aandacht vraagt voor de bebording op de T-splitsing Kegelaar – Eftelingstraat, bericht ik u het volgende.
In uw e-mail schrijft u dat de bebording rondom de bovengenoemde T-splitsing niet in orde is. Bestuurders rijdende in de Eftelingstraat hebben voorrang op het verkeer in de straat Kegelaar terwijl uit de bebording in de Eftelingstraat blijkt dat dit andersom is (Eftelingstraat moet voorrang verlenen aan het verkeer in de straat Kegelaar).?Ǭ†
Door het bord “verleen voorrang aan bestuurders op de kruisende weg” te vervangen voor het bord “gevaar” kan er vanuit worden gegaan dat voor een ieder duidelijk wordt dat de T-splitsing Kegelaar – Eftelingstraat gelijkwaardig is en rechts voorrang heeft.
Vandaag is aan onze buitendienst gevraagd de werkzaamheden voor het plaatsen van de juiste borden in te plannen.

Hulde aan de gemeente Loon op Zand! Valt me bovendien reuze mee dat ze er niet voor hebben gekozen de drempel weg te halen… hahaha. Verder nog 1 poging gedaan het gewenste bord ook aan de andere kant van de kruising te krijgen. To be continued (over een tijdje).

Aanbevolen artikelen

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *